Informace k provozu školy od 22. 3 do 28. 3.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci rozhodla vláda ČR dne 18. března 2021 o prodloužení účinnosti předchozího krizového opatření ze dne 26. 2. 2021. Pro nás to znamená, že pokračujeme dále ve stávajícím režimu distanční výuky.