Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:15 hod. bude zahájení školního roku pro žáky 2. a 4. ročníku. Po krátkém slavnostním shromáždění na školním dvoře se žáci přesunou za doprovodu třídních učitelů do kmenových tříd. Žáci si přinesou pouze přezuvky. První den bude ukončen během první vyučovací hodiny tzn. do 9:00 hod. Pro žáky z […]