Sběr papíru

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do soutěže ve sběru starého papíru, kterou vyhlásila firma Hamburger Recycling. Aktivně se do soutěže zapojilo 18 žáků z MŠ a 8 dětí z MŠ, kteří společně se svými rodiči pravidelně plnili přistavený kontejner v areálu základní školy. Ve školní soutěži byli nejpilnějšími „sběrači“: Mateřská škola 1. […]