ben-white-qDY9ahp0Mto-unsplash-2

Lovci mamutů

Tak jsme nazvali téma projektového vyučování ve středu 4. 3. 2020. V první části výukového dne nám poutavou formou přiblížil dobu lovců mamutů z okolí Pálavských vrchů pan učitel z Pouzdřan, Mgr. Jíří Geier. 

Připravil si pro nás zajímavou přednášku z doby asi 30 000 let před našim letopočtem v našem kraji. 

Nejdříve nás seznámil s podmínkami doby ledové na našem území, vysvětlil nám, kde a jak působily ve střední Evropě ledovce a jaké podnebí v tu dobu panovalo, jak vypadala krajina, čím byla porostlá a která zvířata se v této době vyskytovala. Na mapě Evropy nám ukázal hlavní tahy velkých stád mamutů a proč právě na Moravě vznikla velká pravěká kultura lovců mamutů. 

Nejvíce nás zaujala praktická ukázka kamenných nástrojů, které používali lidé před 30 tisíci lety př. n. l. Dostali jsme za úkol poznat a roztřídit pravěké kamenné nástroje a určit jejich způsob použití.

Po chvíli prohlížení a osahání jsme již poznávali pravěké sekyry, hroty oštěpů, drásadla, škrabadla a pěstní klíny. Pan Mgr. Geier pro nás vyrobil na ukázku pravěkou sekyru a dva oštěpy. 

Také nás velmi zaujala pravěká kamenná drtící souprava, která se skládala z velkého plochého kamene s uměle vytvořenou prohlubní ve tvaru mísy a kamenných nástrojů k drcení a míchání surovin. 

Pan učitel nás seznámil s vědeckými poznatky z posledních let a představil nám dobu lovců mamutů z jiného pohledu, než jak ji známe z knihy Lovci mamutů od Eduarda Štorcha.

Za přednášku, která se nám velmi líbila, ještě jednou všichni děkujeme.

Ve druhé části jsme si pustili dokument s názvem Čas lovců a zopakovali si informace z dnešního dne.

Třetí část projektového vyučování byla věnována praktickým činnostem. Vytvořili jsme si ve skupinách dva plakáty shrnující období pravěku, vyráběli jsme ze samotuhnoucí hmoty různé pravěké předměty (sošky, kamenné nástroje) a kreslili jsme rudkou jeskynní malby. Jako předlohu jsme měli obrázky z knih o životě lovců mamutů.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email