Books

PROJEKTOVÝ DEN V ZŠ

KNIHA – PŘÍTEL ČLOVĚKA

Dne 27. 2. 2020 proběhl v knihovně obce Popice a v ZŠ Popice projektový den – KNIHA – PŘÍTEL ČLOVĚKA.
V úvodu projektového dne se žáci prvního a čtvrtého ročníku seznámili s prací a činností knihovnice obecní knihovny Popice. Žáci dostali informace o fungování knihovny, možnostmi zápůjčky knih, využití internetu, možnosti tisku, vypracování referátu, vyhledávání informací. Knihovna jako místo setkávání čtenářů. 

V další části projektové výuky proběhlo představení nových knižních titulů, které byly do knihovny zakoupeny.

Žáci se rozdělili na dvojice a aktivně se zapojili do zpracování pracovních listů, na kterých měli doplnit pohádkové dvojice. Další úkol, který plnili, byly výroky z pohádek a pověstí. 

Následovaly kvízy o znalosti pohádkových postav a pohádek, při kterých jsme se často zasmáli a pobavili.

Samostatný úkol byly rébusy pro starší žáky a omalovánky pro prvňáčky.

Po této společné části si každý z žáků mohl vybrat knihu nebo časopis a prohlédnout si ji.

Na závěr proběhlo vyhodnocení jednotlivých činností a děti byly odměněny za svou práci pochvalou.

Další činností projektové výuky bylo, že žáci prvního ročníku si zahráli pohádku „O koblížkovi“. Potom si z rozstříhaných obrázků pohádku složili dle posloupnosti příběhu a vybarvili.

Žáci čtvrtého ročníku si připomněli spisovatele J. Foglara a jeho knihu „Rychlé šípy“. V knihovně si ji vypůjčili jako komiks a pustili si z nich filmovou ukázku. Překvapením pro ně bylo, že paní učitelka přinesla „ježka v kleci“, kterého si mohli zkusit vytáhnout.

O spisovateli a jeho knihách si zapsali do svých čtenářských deníků. Více fotografií naleznete zde.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email