Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče,nový školní rok 2023/ 2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023. Žáci budou v tento den ve škole pouze první vyučovací hodinu tzn. 8:15 – 9:00. S sebou si přinesou přezůvky. Pro žáky z Pouzdřan, kteří budou odjíždět domů autobusem        v 10:20, bude zajištěn pedagogický dohled.          […]

Informace ze školní jídelny a školní družiny

Školní družina INFORMACE PRO RODIČE přihlášky do ŠD vyplnit i na zadní straně – odchod žáků  ŠD platby školného – pololetně převodem na bankovní účet nebo hotově do pokladny v MŠ, děti dostanou informaci do notýsku Výše školného ŠD za měsíc:                              […]

Certifikáty

Naše škola obdržela certifikáty za aktivní účast na Sazka olympijském víceboji.

Vysvědčení

V pátek 30.6. se bude předávat vysvědčení. Tento den děti budou odcházet domů po jeho předání v 9 hod. Žáci z Pouzdřan odjedou autobusem v 10:15 hod. 

Sběr papíru

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do soutěže ve sběru starého papíru, kterou vyhlásila firma Hamburger Recycling. Aktivně se do soutěže zapojilo 18 žáků z MŠ a 8 dětí z MŠ, kteří společně se svými rodiči pravidelně plnili přistavený kontejner v areálu základní školy. Ve školní soutěži byli nejpilnějšími „sběrači“: Mateřská škola 1. […]

Obědy v den vysvědčení

Obědy dne 30.6. budou automaticky odhlášeny. Kdo bude mít o oběd zájem, je nutné provést objednání přes on-line objednávky.