Informace o školním stravování

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že i v době uzavření školy mají žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, možnost odebírat oběd ze ŠJ. Pokud budete mít o tuto službu zájem, je třeba se nahlásit u paní vedoucí školní jídelny Ing. Málkové prostřednictvím emailu: skolnijidelna@zspopice.cz, nejpozději do pondělí 8. 3. 2021 9:00 hod. Pokud bude dostatečný […]

Změny v provozu škol od 1. března

Informujeme Vás, že vzhledem k vážné aktuální epidemiologické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od pondělí 1. března uzavřou i mateřské školy, 1. a 2. ročníky základních škol.

Jarní prázdniny

Příští týden od pondělí 22. února do pátku 26. února budou mít žáci jarní prázdniny. V této době nebude probíhat distanční vzdělávání. Výuka bude opět obnovena v pondělí 1. března. Vzhledem ke stále nepříznivému vývoji epidemiologické situace se do školy vrátí zřejmě pouze děti z 2. třídy. Žáci 4. a 5. třídy budou s největší […]

Informace k provozu od 1. 2. 2021

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci rozhodlo MŠMT, že výuka od pondělí 1. 2. bude pokračovat ve stejném režimu jako dosud. To znamená, že žáci 2. třídy se budou vzdělávat prezenčně a žáci 4. a 5. ročníku pokračují v distanční formě výuky. O případných změnách Vás budeme informovat.

Informace k provozu školy

Vážení rodiče, informujeme Vás, že rozhodnutím Vlády České republiky je od 4. 1. do 10. 1. 2020 povolena prezenční výuka pouze žákům prvního druhého ročníku. Ostatní ročníky ZŠ se budou v tomto období vzdělávat distanční formou (online výuka).

Projektové dny v ZŠ

V prosinci proběhly v naší škole dva projektové dny pro žáky 4. a 5. třídy na téma klima třídy. Zdravé třídní klima je nejefektivnější prevencí sociálně patologických jevů, které se mohou ve školním prostředí objevit, a proto jsme se rozhodli tento program v rámci výuky realizovat. Celý den byl rozdělen na čtyři části (4 vyučovací […]

Volné dny

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o tom, že 21. a 22. prosince budou rozhodnutím MŠMT vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy žákům prodlouží vánoční prázdniny. Během těchto dnů také máte možnost čerpat ošetřovné. 

Nová interaktivní tabule

V úterý 8. 12. se naši páťáci dočkali předčasného vánočního dárku v podobě zbrusu nové interaktivní tabule, která byla pořízena z prostředků od zřizovatele. Věříme, že tento nový prvek přispěje ke zvýšení kvality a atraktivity výuky pro žáky i učitele.

Asistent pedagoga v MŠ

Základní škola a Mateřská škola Popice přijme asistenta pedagoga do MŠ. Úvazek: 0,5 (20 hodin/týdně = 18 hodin přímé a 2 hodiny nepřímé pedagogické činnosti), nástup možný od 1. 2. 2021 nebo dle dohody. Možnost zapojení do projektů školy. Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s maturitou, absolvovaný kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga výhodou. Plat: dle kvalifikace a […]