Naše škola se zapojila do projektu  Národního plánu obnovy (Doučování), který bude financován Evropskou unií (NextGenerationEU).
Hlavním cílem této aktivity je snížení negativního dopadu výluk prezenční výuky, které byly způsobeny pandemií covid-19 a zvýšení vzdělanostních nerovností u žáků.

Žáci budou mít možnost navštěvovat individuální nebo skupinová setkání, kde se budou s vyučujícími věnovat procvičování učiva.