ZŠ a MŠ Popice, okres Břeclav
příspěvková organizace
Hlavní 85
691 27 Popice


Ředitelka školy:

Mgr. Blanka Šťastná

 

Třídní učitelé:

1. třída: Mgr. Blanka Šťastná, zspopice@seznam.cz

3. třída: Mgr. Roman Svobodný, svobodny@zspopice.cz

4. třída: Mgr. Gabriela Geierová, geierova@zspopice.cz

Netřídní učitelé: 

Ludmila Smékalová, smekalova@zspopice.cz

(výuka: tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova)

Vychovatelka ve školní družině:

Ing. Zdeňka Málková, malkova@zspopice.cz

Školní poradenské pracoviště:

Výchovný poradce:

Mgr. Blanka Šťastná tel.: 519 415 525  

(Konzultační hodiny - 1. úterý v měsíci od 15 - 16 hodin)

Školní metodik prevence:

Mgr. Gabriela Geierová, geierova@zspopice.cz 

Školnice:

Eva Dulínková

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada:

Mgr. Roman Svobodný

Ing. Jaroslav Šístek

Věra Škarpová