Jaro, léto, podzim, zima, v naší škole je to prima.

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav,
příspěvková organizace
Hlavní 85
691 27 Popice


Ředitel školy:

Mgr. Roman Svobodný

tel.: +420 601 552 516

e-mail: zspopice@seznam.cz

 

Třídní učitelé:

2. třída: Mgr. Blanka Šťastná, stastna@zspopice.cz

4. třída: Mgr. Roman Svobodný, zspopice@seznam.cz

5. třída: Mgr. Gabriela Geierová, geierova@zspopice.cz

Netřídní učitelé: 

Ludmila Smékalová, smekalova@zspopice.cz

(výuka: tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova)

Vychovatelka ve školní družině:

Ing. Zdeňka Málková, malkova@zspopice.cz


Školní poradenské pracoviště:

Výchovný poradce:

Mgr. Blanka Šťastná tel.: 519 415 525  

(Konzultační hodiny - 1. úterý v měsíci od 15 - 16 hodin)

Školní metodik prevence:

Mgr. Gabriela Geierová, geierova@zspopice.cz 

Domovnice:

Eva Dulínková

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada:

Věra Škarpová - předsedkyně školské rady (zástupkyně rodičů)

                         - (zástupce pedagogických pracovníků)

Ing. Jaroslav Šístek - (zástupce zřizovatele)