Jaro, léto, podzim, zima, v naší škole je to prima.

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav,
příspěvková organizace
Hlavní 85
691 27 Popice


Informace k zakončení školního roku 2019/2020

26.06.2020 11:00

V úterý 30. 6. 2020 bude žákům předáno vysvědčení v 1. vyučovací hodině. Po předání vysvědčení odchází žáci v 9:00 hodin sami domů. Děti z Pozdřan odjedou autobusem v 10:15 hodin (dohled bude pro žáky zajištěn). Do školy mohou v tento den i ti žáci, kteří se nezúčastňovali dobrovolné výuky. Tito žáci ale musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení. Bez něj nebude žákovi vstup do školy umožněn. Nepředaná vysvědčení si mohou rodiče dodatečně vyzvednout v kanceláři skoly ve dnech 30. 6. - 9. 7. 2020 v době od 8:00 do 15:00 hodin.