Jaro, léto, podzim, zima, v naší škole je to prima.

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav,
příspěvková organizace
Hlavní 85
691 27 Popice


INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

22.01.2019 08:37

P Ř I P O M Í N Á M E: Přihlašování a odhlašování obědů

 

  • odhlášení obědů je třeba uskutečnit nejpozději do 7 hodin

    na tel. čísle 519 415 554 nebo na čísle mobilního telefonu MŠ

    608 801 105

  • jestliže žák onemocní a nestihne si oběd odhlásit, může si oběd odebrat do vlastních čistých nádob, ale pouze první den nemoci

  • neodhlášený nebo neodebraný oběd propadá

  • po nemoci je nutné žáka na obědy opět nahlásit

  • v době školních prázdnin je oběd automaticky odhlášen