Jaro, léto, podzim, zima, v naší škole je to prima.

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav,
příspěvková organizace
Hlavní 85
691 27 Popice


kroužek florbalu

08.12.2017 10:21


 

KROUŽEK FLORBALU OPĚT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Od konce října jsme se s dětmi 4.tého ročníku začali opět pravidelně scházet na hodinách florbalu.

 

Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita pro kluky i holky, při které je kladen důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv.

 

Na kroužku se věnujeme tedy nejen florbalu, ale i obecné sportovní přípravě, rozvoji dovedností, fyzické přípravě. Nabízíme dětem vhodné podmínky pro jejich rozvoj. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby děti získaly k pohybu pozitivní vztah, byl pro ně radostí a potřebou.

Středečního tréninku se účastní 9 dětí, které se zapálením trénují tento v současné době velice populární a oblíbený sport. Hodinové setkání je vždy naplněno poctivým cvičením a vzájemným zápasem, což se projevuje stále se zlepšujícími výkony jednotlivých sportovců.