Jaro, léto, podzim, zima, v naší škole je to prima.

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav,
příspěvková organizace
Hlavní 85
691 27 Popice


školní výlet - Macocha

18.07.2018 18:07

Školní výlet

V úterý 12. 6. se žáci popické školy vydali na školní výlet do Moravského krasu.

Ráno v 7.45 hodin jsme odjeli autobusem od základní školy a po příjezdu na místo nás čekal bohatý program. Nejdříve jsme navštívili tzv. Skalní mlýn, kde jsme si vyzvedli vstupenky a jízdenky, potom jsme se nasvačili a odjeli společně vláčkem k Punkevním jeskyním. V jeskyních nás čekala asi hodinová prohlídka spojená s plavbou na lodičkách po říčce Punkvě. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a zhlédli jsme krásnou krápníkovou výzdobu. Kolem poledne jsme nasedli do kabinek lanové dráhy a vyjeli nahoru k propasti Macocha, kde jsme v restauraci dostali oběd. Po obědě jsme měli osobní volno a mohli si nakoupit různé suvenýry. Dolů do Skalního mlýna jsme se dostali zase lanovou dráhou a vláčkem. Asi v 15.00 hodin jsme nasedli do autobusu a vydali se na cestu domů. Do Popic jsme přijeli před 17.00 hodinou.

Školní výlet se nám moc líbil a již teď se těšíme na další.