1. Ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:15 hod. bude zahájení školního roku pro žáky 2. a 4. ročníku. Po krátkém slavnostním shromáždění na školním dvoře se žáci přesunou za doprovodu třídních učitelů do kmenových tříd. Žáci si přinesou pouze přezuvky. První den bude ukončen během první vyučovací hodiny tzn. do 9:00 hod. Pro žáky z Pouzdřan bude zajištěn pedagogický dohled a doprovod k autobusu, který odjíždí v 10:20 hod.

    Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče proběhne od 9:00 hod v jejich kmenové třídě. Žáci si přinesou přezůvky a aktovku.  Předpokládaný konec v 9:30 hod.

  2. V pátek 2. 9. 2022 bude výuka probíhat v kmenových třídách třídnickým systémem (organizační záležitosti, školní řád, předání rozvrhu, učebnic, sešitů apod.). Žáci 1. a 2. ročníku končí v tento den výuku v 11:50 hod., 4. ročník ve  12:45 hod. Od pátku bude již v provozu také školní družina (ŠD) a jídelna (ŠJ). Přihlášky do ŠD a ŠJ budou žákům předány ve čtvrtek 1. 9. Bližší informace k družině a jídelně Vám poskytne paní Ing. Zděňka Málková na tel.: 519 415 554 nebo na e-mailu: skolnijidelna@zspopice.cz. 

  3. Od pondělí 5. 9. bude zahájena výuka dle stanoveného rozvrhu hodin

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email