Program prvního ročníku byl zaměřen na třídění odpadků a recyklaci. V hodinách prvouky jsme se téhle problematice věnovali, využili jsme výukový program “Tonda Obal”. Seznámili jsme se s různými kontejnery, určenými pro daný odpad, ve videu jsem viděli, jak se odpadky znovu recyklují a vzniká z nich další výrobek, který můžeme znovu používat.

       Při hře jsem si zkusili uklidit dětský pokoj a správně odpadky vytřídit. Ve škole se také snažíme třídit – máme barevné kontejnery na chodbě. Děti také sdělovaly poznatky o tom, jak třídí doma. Při vycházce  jsme si prohlédli kontejnery v naší obci.

       Dvě paní lektorky ze vzdělávacího centra SMART BRICKS přivezly pro žáky stavebnice LEGO EDUCATION a tablety. Úkolem bylo dle návodu sestavit recyklační vůz a naprogramovat ho. 

       Děti pracovaly ve dvojicích, na tabletu si posunovaly jednotlivé kroky ve skládání, ve voze byly zakomponovány elektronické součástky. Po dokončení montáže dle návodu naprogramovaly pohyb vozu – sklápění vlečky. Vůz svítil různými barvami a vykládal náklad.

       Práce se nám podařila, děti byly velmi šikovné, pracovaly s velkým zájmem a dokázaly si s úkolem  poradit.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii 1. třída.


Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email