Jaro, léto, podzim, zima, v naší škole je to prima.

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav,
příspěvková organizace
Hlavní 85
691 27 Popice


 

Naše škola nemá speciální zaměření, jedná se o základní školu, která se snaží o všestranný osobnostní,vědomostní i tělesný rozvoj dítěte, který probíhá v souladu s přírodou, využívá jednotlivých ročních období a všech výhod venkovské školy, utváří pozitivní vztah k tradicím moravského venkova.

Cíl je vyjádřen heslem: Jaro, léto, podzim, zima v naší škole je to prima.

Hlavní cíl: Našim hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.Chceme rozvíjet a podporovat samostatnost,zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

 

Při ZŠ je v provozu také školní družina. Probíhá zde shromažďování dětí po vyučování a odpolední družina.

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně v budově mateřské školy.