Návod na použití internetového objednávání obědů


Na webových stránkách školy rozklikněte v hlavním menu záložku JÍDELNA, kde z nabídky vyberete OBJEDNÁVKA OBĚDŮ a ON-LINE OBJEDNÁNÍ OBĚDŮ.

Zobrazí se vám okno s jídelníčkem a základními informacemi o uživateli.

  • vyplníte ID – identifikační číslo, které každý žák obdrží od vedoucí školní jídelny

  • do kolonky heslo napíšete malými písmeny slovo heslo – pouze při prvním přihlášení.

Systém vám nabídne změnu hesla, z bezpečnostních důvodu si heslo změňte.

Na jídelníčku je u každého dne zaškrtávací políčko. Pokud budete chtít stravu odhlásit, zatržítko zrušíte a naopak. Nesmíte zapomenout objednávku uložit.

Podrobný manuál najdete v ikonce  Nápověda.

Vpravo od jména přihlášeného uživatele je zobrazen tzv. Kredit

Bude-li tato částka menší než 0 Kč (systém umožní objednání obědu i do nastaveného debetu),  je třeba co nejdříve uhradit dlužnou částku stravného.

Přihlašování a odhlašování stravy na následující den je možné nejpozději do 13:30 hodin.

V pravém sloupci se provádí samotné objednávky, resp. odhlášení stravy.. Strava je v systému přednastavena a strávník si bude obědy, (MŠ -celý den nebo jen svačinu) odhlašovat na dny své nepřítomnosti.

V poli, které již nelze z důvodu časového omezení objednání stravy měnit, je vybraný oběd označen šedou barvou.

Všechny změny, které provedete, musí být potvrzeny stiskem tlačítka Uložit změny.

Po ukončení práce se systémem objednávek se nezapomeňte odhlásit.

Pokud zapomenete heslo, obraťte se na vedoucí školní jídelny na tel.: 519 415 554.

Školní jídelna poskytuje stravování i pro mateřskou školu, z tohoto důvodu jsou na jídelníčku také přesnídávky a svačinky.

Pro žáky základní školy se pouze obědy.