Projekt Šablony – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ – Šk. r. 2017/18

Projekt je spolufinancován z EU a je na 2 roky. V ZŠ máme zřízenu pracovní pozici školní asistent. Od listopadu budou pro žáky nové mimoškolní aktivity „ČTENÁŘSKÝ KLUB A KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER“. Také je v projektu zahrnuto vzdělávání pedagogických pracovníků. V MŠ je dotace využita na další vzdělávání učitelek.

Šablony.pdf (76537)

 

Projekt Školní mléko

Tento projekt je finančně podporován EU a jeho hlavním úkolem je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí. V rámci tohoto dotovaného programu si mohou děti každý den zakoupit mléčné výrobky za zhruba poloviční cenu než v běžném obchodě.

www.laktea.cz

Projekt Ovoce do škol 

Hlavním cílem tohoto projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny zdarma. Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodávek produktů. Produkty jsou dodávány dětem min. 1x měsíčně.

www.ovocedoskol.eu

Projekt Zdravá pětka

Zdravá Pětka jecelorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

www.zdrava5.cz

Projekt Zdravá pětka

Projekt Proskoly.cz

Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti, a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit. V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí Testy dětských schopností, Paměťové testy, Testy pro nejmenší a Test volby povolání.

www.proskoly.cz/cz/o-projektu-skola.php

Projekt Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.V prvním roce běhu projektu (8.4. 2011-7.4. 2012) se do projektu přihlásilo 90747 dětí.

www.ctenipomaha.cz/

Čtení pomáha - logo

Projekt EU peníze školám

Hlavním cílem tohoto projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu pro konkurenceschopnost (OP VK). Podstata spočívá ve využívání tvz. šablon klíčových aktivit. Díky těmto šablonám si školy podle svých vlastních potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají požadovanou dotaci.

Dne 10. 8. 2011 jsme obdrželi z Ministerstva školství informaci, že naše projektová žádost Moderní škola Popice, byla schválena Vrchním ředitelem sekce operačních programu EU a bude nám poskytnuta dotace ve výši 433 300 Kč.

Zahájení projektu započalo 1. 9. 2011. Získaná dotace byla využita na zkvalitnění materiálních a vzdělávacích podmínek školy. Konkrétně na vybavení školy novou výpočetní technikou a moderními tabulemi pro interaktivní výuku.

V rámci projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM jsme vytvořili digitální výukové materiály (DUM), které jsou pak využivány při výuce. V případě zájmu o tyto materiály se na nás můžete obrátit na e-mailové adrese:  zspopice@seznam.cz.