Informace k organizaci zápisu dětí do 1. ročníku budou doplněny v průběhu ledna. Průběžne budou v této sekci doplňovány informace pro rodiče budoucích prvňáčků.