Informace k zápisu dětí do MŠ

Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Termín zápisu dětí pro školní rok 2021/2022 byl stanoven ředitelem školy na pondělí 10. 5. 2021 až pátek 14. 5. 2021 vždy v čase 15:00 – 16:00 hod. v  budově ZŠ Popice, Hlavní 85.

Jak zapsat dítě do MŠ v aplikaci ZápisyOnline?

1. Klikněte na obrázek nahoře, který Vás přesměruje na přihlášku k zápisu, kterou je třeba vyplnit.

2. Po vyplnění klikněte na POTVRDIT A PŘEJÍT NA VÝBĚR TERMÍNU. Pokud doručíte všechny potřebné dokumenty uvedeným způsobem, není Vaše osobní účast při zápisu nutná.

3. Zde si vyberete termín, který Vám vyhovuje a dole dokončíte registraci.

4. Pak se Vám zobrazí text, kde najdete znovu všechny důležité informace k zápisu. Dole v textu kliknete na „STÁHNĚTE SI, PROSÍM, ŽÁDOST O PŘIJETÍ“.

5. Tuto žádost, prosím, podepište a předejte do MŠ, ZŠ nebo jedním ze stanovených způsobů.

Pokud byste měli jakékoliv nejasnosti nebo potíže se zápisem, neváhejte se obrátit na ředitele školy pana Romana Svobodného tel.: 601 552 516, zspopice@seznam.cz

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (7u6mra7),
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním v MŠ nebo ZŠ Popice, nejpozději v den konání zápisu.
 

U zápisu je třeba předložit tyto dokumenty:

  • občanský průkaz zákonného zástupce ( u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR)
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • vyplněný evidenční list pro dítě v MŠ s potvrzeným vyjádřením dětského lékaře ( k vyzvednutí v budově MŠ, nebo ZŠ)
  • ověřená plná moc – v případě, že je u zápisu jiná osoba než zákonný zástupce
 

Kritéria pro přijetí:

1. V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, které dosáhne před zahájením školního roku 2021/2022 pěti let s místem trvalého pobytu v obci Popice.

2. V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, které dosáhne před zahájením školního roku 2021/2022 tří až pěti let s místem trvalého pobytu v obci Popice.

3. Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ Popice.

4. Dítě, které dosáhne před zahájením školního roku 2021/2022 věku 2,5 let s místem trvalého pobytu v obci Popice.

5. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Popice ve věku 3 až 5 let.

O přijetí rozhoduje ředitel školy. Dle § 183 zákona 561/2004 Sb., se rozhodnutí o přijetí do mateřské školy provádí ve správním řízení a odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Roman Svobodný

                                                                                                                                                                                                                                                       ředitel školy