Informace k zápisu dětí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace,

oznamuje, že:

termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Popice pro školní rok 2022/2023 byl stanoven ředitelem školy na:

úterý 10. 5. 2022 v čase 15:30 – 18:00 hod. v  budově Popice, Nádražní 281, Popice 691 27.Jak zapsat dítě do MŠ v aplikaci ZápisyOnline?1. Otevřete webové stránky www.zspopice.cz

2. V hlavním menu kliknete na RODIČEZÁPIS DĚTÍ DO

3. Kliknete na obrázek, který Vás přesměruje na přihlášku k zápisu, kterou je třeba vyplnit.

4. Po vyplnění klikněte na POTVRDIT A PŘEJÍT NA VÝBĚR TERMÍNU.

5. Zde si vyberete termín, který Vám vyhovuje a dole dokončíte registraci.

6. Pak se Vám zobrazí text, kde najdete znovu všechny důležité informace k zápisu. Dole v textu kliknete na „STÁHNĚTE SI, PROSÍM, ŽÁDOST O PŘIJETÍ“.

7. Tuto žádost, prosím, podepište, vytiskněte a předejte do MŠ nebo jedním z níže uvedených způsobů.

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (7u6mra7),

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

  • osobním podáním v MŠ Popice, nejpozději v den konání zápisu.

U zápisu je třeba předložit tyto dokumenty:

  • občanský průkaz zákonného zástupce ( u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR)

  • rodný list dítěte

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ

  • vyplněný evidenční list pro dítě v MŠ s potvrzeným vyjádřením dětského lékaře (vyzvedněte si, prosím, předem v budově MŠ)

  • ověřená plná moc – v případě, že je u zápisu jiná osoba než zákonný zástupce

 

Kritéria pro přijetí:

1. V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, které dosáhne před zahájením školního roku 2022/2023 pěti let s místem trvalého pobytu v obci Popice.

2. V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, které dosáhne před zahájením školního roku 2022/2023 tří až pěti let s místem trvalého pobytu v obci Popice.

3. Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ Popice.

4. Dítě, které dosáhne před zahájením školního roku 2022/2023 věku 2,5 let s místem trvalého pobytu v obci Popice.

5. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Popice ve věku 3 až 5 let.

O přijetí rozhoduje ředitel školy. Dle § 183 zákona 561/2004 Sb., se rozhodnutí o přijetí do mateřské školy provádí ve správním řízení a odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Pokud byste měli jakékoliv nejasnosti nebo potíže se zápisem, neváhejte se obrátit na ředitele školy pana Romana Svobodného tel.: 601 552 516, zspopice@seznam.cz nebo na vedoucí učitelku MŠ paní Gabrielu Šmídovou.