Jméno

Funkce

E-mail

Telefon

Mgr. Roman Svobodný

ředitel školy, třídní učitel              4. ročníku

zspopice@seznam.cz

roman.svobodny@zspopice.cz

519 415 525

601 552 516

Mgr. Blanka Šťastná

třídní učitelka 1. ročníku, výchovný poradce

blanka.stastna@zspopice.cz

 

Mgr. Gabriela Geierová

třídní učitelka 2. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů

gabriela.geierova@zspopice.cz

 

Barbora Valová

učitelka VV, PČ, HV, TV, IT, 

barbora.valova@zspopice.cz

 

Ing. Markéta Sekaninová

asistentka pedagoga, administrativní pracovnice

marketa.sekaninova@zspopice.cz

 

 

Ing. Zdeňka Málková

vychovatelka ve školní družině, vedoucí školní jídelny

skolnijidelna@zspopice.cz

 

Eva Dulínková

domovnice