Jméno

Funkce

E-mail

Telefon

Mgr. Roman Svobodný

ředitel školy, třídní učitel 4. ročníku

zspopice@seznam.cz

roman.svobodny@zspopice.cz

519 415 525

601 552 516

Mgr. Blanka Šťastná

třídní učitelka               2. ročníku, výchovný poradce

blanka.stastna@zspopice.cz

 

Mgr. Gabriela Geierová

třídní učitelka               5. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů

gabriela.geierova@zspopice.cz

 

Ing. Zdeňka Málková

vychovatelka ve školní družině

ms.popice@seznam.cz

 

Eva Dulínková

domovnice