Jméno

Funkce

E-mail

Telefon

Mgr. Roman Svobodný

ředitel školy, třídní učitel              5. ročníku

zspopice@seznam.cz

roman.svobodny@zspopice.cz

519 415 525

601 552 516

Mgr. Blanka Šťastná

 

od 2. 10. zastupuje

Mgr. Marcela Bretschneider

třídní učitelka 2. ročníku, výchovný poradce

blanka.stastna@zspopice.cz

 

marcela.bretschneider@zspopice.cz

 

 

 

Mgr. Gabriela Geierová

třídní učitelka 3. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů

gabriela.geierova@zspopice.cz

 

Barbora Valová

učitelka VV, PČ, HV, TV, IT 

barbora.valova@zspopice.cz

 

Ing. Markéta Sekaninová

asistentka pedagoga, administrativní pracovnice

marketa.sekaninova@zspopice.cz

 

Ing. Zdeňka Málková

vychovatelka ve školní družině, vedoucí školní jídelny

skolnijidelna@zspopice.cz

 

Eva Dulínková

domovnice