Jméno

Funkce

E-mail

Telefon

Mgr. Roman Svobodný

ředitel školy, třídní učitel              5. ročníku

zspopice@seznam.cz

roman.svobodny@zspopice.cz

519 415 525

601 552 516

Mgr. Blanka Šťastná

třídní učitelka 3. ročníku, výchovný poradce

blanka.stastna@zspopice.cz

Mgr. Gabriela Geierová

třídní učitelka 1. ročníku, metodik prevence sociálně patologických jevů

gabriela.geierova@zspopice.cz

Barbora Valová

učitelka VV, PČ, HV, TV, IT, asistentka pedagoga

barbora.valova@zspopice.cz

Ing. Zdeňka Málková

vychovatelka ve školní družině, vedoucí školní jídelny

skolnijidelna@zspopice.cz

Eva Dulínková

domovnice