Od pondělí 18.12. 2023 budou spuštěné nové webové stránky ZŠ a MŠ Popice. 

Nové stránky najdete na adrese: www.zsmspopice.cz

Odkaz na webové stránky mateřské školy

Naše škola nemá speciální zaměření. Jedná se o základní školu, která se snaží o všestranný osobnostní, vědomostní i tělesný rozvoj dítěte, jenž probíhá v souladu s přírodou, využívá jednotlivých ročních období a všech výhod venkovské školy. Utváří pozitivní vztah k tradicím moravského venkova.

Našim hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Při základní škole je v provozu také školní družina, která zajišťuje odpolední zájmové aktivity.

Historie naší školy

Stavba nynější školy byla dokončena v roce 1875, posvěcena 2. září 1876. Naše škola má však dávnou tradici – již v roce 1621 se zde připomíná rektor Ondřej Bredav.

Škola měla původně pouze jedno patro s hlavním vchodem s jejím průčelí. V poválečném období navštěvovalo školu průměrně 140 lidí. Od 1. září 1978 došlo ke kooperaci se školou v Pouzdřanech.

Průměrný počet žáků v posledních letech byl 33 dětí.

Aktuálně

ROZVRH HODIN

Kontakt

Základní škola
Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace
Hlavní 85, 691 27 Popice
Telefon: 519 415 525
Mobil: +420 601 552 516
E-mail: zspopice@seznam.cz
Datová schránka: 7u6mra7
IČ: 75020548
 
Nádražní 281, 691 27 Popice
Telefon: 519 415 554
Mobil: +420 608 730 710
E-mail: ms.popice@seznam.cz