ÚHRADA STRAVNÉHO

Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 o školním stravování ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb.

Úhrada:

 1. Bankovním převodem  – Z důvodu stahování elektronických výpisů je třeba platby zasílat od 15. do 20. dne v měsíci. V případě nastavení plateb v jiné dny, bude kredit na stravné připsán až na konci měsíce, z celkového měsíčního výpisu. V případě debetního kreditu, nelze provádět změny v odhlašování a přihlašování stravy. Trvalý příkaz pojmenujte, prosím, jménem a příjmením žáka.

 2. Hotově – v případě platby v hotovosti je třeba se domluvit individuálně s vedoucí školní jídelny.

 

Zálohy na stravné a školné zasílejte

 

na účet 180 133 512/0300 vždy od 15. do 20. dne v měsíci.

 

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Kategorie strávníkapřesnídávkaobědsvačina
MŠ 3 – 6 let

11,– Kč

28,– Kč

10,– Kč

MŠ 7 – 10 let

11,– Kč

31,– Kč

10,– Kč

ZŠ 7 – 10 let

 

31,– Kč

 

ZŠ 11 – 14 let 

35,– Kč

 

Zálohy:

MŠ celodenní/ stravné + školné 980,–Kč, 300,– Kč

1 280,– Kč

MŠ polodenní /stravné + školné 780,–Kč, 200,– Kč

980,– Kč

MŠ předškolní celodenní/ stravné

980,– Kč

MŠ předškolní polodenní/stravné

780,– Kč

MŠ předškolní s OŠD celodenní/ stravné

1 040,– Kč

MŠ předškolní s OŠD. polodenní/ stravné

840,– Kč

ZŠ 7 – 10 let

620,– Kč

ZŠ 11 -14 let

700,– Kč

Vyúčtování zálohy a vrácení přeplatků se provádí na konci školního roku.

—————————–

OŠD. – Odložená školní docházka

Přihlašování a odhlašování obědů

 • žáka ke stravování přihlásí rodiče podáním přihlášky na začátku školního roku

 • uvařené jídlo je určené k okamžité spotřebě a konzumaci ve školní jídelně

 • strava dětí MŠ je v systému on-line přednastavena dle docházky dítěte (celodenní, polodenní)a dle pracovních dnů v měsíci

 • v době školních prázdnin je strava v systému nastavena pouze u dětí, které jsou nahlášeny na prázdninový provoz (1. polovina července)

 • odhlášení obědů je třeba uskutečnit nejpozději do 13:30 hodin na internetu

 • jestliže žák onemocní a nestačí si oběd odhlásit, může si oběd odebrat do vlastních čistých nádob, ale pouze první den nemoci v době od 11,30- 12,30 hodin

 • neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd propadá

 • V případě, že má strávník uhrazené stravné, může provádět změny – odhlásit/přihlásit své obědy (děti MŠ – odhlášení celého dne nebo jen odpolední svačiny)

 • nejpozději do 13:30 hodin (pracovních dní) pro následující den,

 • (tj. v PÁ do 13:30 hod na PO, v PO do 13:30 hod na ÚT, atd.)

S veškerými záležitostmi týkající se školního stravování se, prosím, obracejte na vedoucí školní jídelny paní Ing. Zdeňku Málkovou

Přihlašování a odhlašování strávníků se stravování

v době mimořádného uzavření škol

 • Při mimořádném uzavření základních a mateřských škol vyplývající z nařízení vlády ČR v souvislosti s Covid 19., jsou strávníci automaticky odhlášení ode dne uzavření.

 • Po znovu obnovení provozu budou opět všichni strávníci ke stravování přihlášeni.

 • Omluvení dítěte/žáka ze stravování z jiného důvodu, proveďte na: https://www.misocz.cz/jidelna/actual/

   

Informační lístky o stavu plateb jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři MŠ

Stravné se platí zálohově, na konci školního roku se provádí vyúčtování.

Do evidence strávníků lze nahlédnout u vedoucí školní jídelny p. Zdeňky Málkové v kanceláři MŠ.

S veškerými záležitostmi týkající se školního stravování, se prosím, obracejte na vedoucí školní jídelny Ing. Zdeňku Málkovou

Výše uvedené informace jsou platné od 1. 9. 2022