ÚHRADA STRAVNÉHO

Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 o školním stravování ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb.

Úhrada:

 1. Bankovním převodem                                                                                                                                                                                                Z důvodu stahování elektronických výpisů je třeba platby zasílat od 15. do 20. dne v měsíci. V případě nastavení plateb v jiné dny, bude kredit na stravné připsán až na konci měsíce, z celkového měsíčního výpisu. V případě debetního kreditu, nelze provádět změny v odhlašování a přihlašování stravy. Trvalý příkaz pojmenujte, prosím, jménem a příjmením žáka.

 2. Hotově                                                                                                                                                                                                                         V případě platby v hotovosti je třeba se domluvit individuálně s vedoucí školní jídelny.

 

Zálohy na stravné a školné zasílejte

 

na účet 180 133 512/0300 vždy od 15. do 20. dne v měsíci.

 

Ceny stravného od 1. 9. 2023

Kategorie strávníkapřesnídávkaobědsvačina
MŠ 3 – 6 let

11,- Kč

28,- Kč

10,- Kč

MŠ 7 – 10 let

11,- Kč

31,- Kč

10,- Kč

ZŠ 7 – 10 let

 

31,- Kč

 

ZŠ 11 – 14 let 

35,- Kč

 

Zálohy:

MŠ celodenní/ stravné + školné 980,- Kč, 400,- Kč

1 380,- Kč

MŠ polodenní /stravné + školné 780,-Kč, 250,- Kč

1 030,- Kč

MŠ předškolní celodenní/ stravné

  980,- Kč

MŠ předškolní polodenní/stravné

   780,- Kč

MŠ předškolní s OŠD celodenní/ stravné

1 040,- Kč

MŠ předškolní s OŠD. polodenní/ stravné

    840,- Kč

ZŠ 7 – 10 let

    620,- Kč

ZŠ 11 – 14 let

    700,- Kč

Vyúčtování zálohy a vrácení přeplatků se provádí na konci školního roku.

—————————–

OŠD. – Odložená školní docházka

 

Přihlašování a odhlašování obědů

 • žáka ke stravování přihlásí rodiče podáním přihlášky na začátku školního roku

 • uvařené jídlo je určené k okamžité spotřebě a konzumaci ve školní jídelně

 • strava dětí MŠ je v systému on-line přednastavena dle docházky dítěte (celodenní, polodenní)a dle pracovních dnů v měsíci

 • v době školních prázdnin je strava v systému nastavena pouze u dětí, které jsou nahlášeny na prázdninový provoz (1. polovina července)

 • odhlášení obědů je třeba uskutečnit nejpozději do 13:30 hodin na internetu

 • jestliže žák onemocní a nestačí si oběd odhlásit, může si oběd odebrat do vlastních čistých nádob, ale pouze první den nemoci v době od 11:30 12:30 hodin

 • neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd propadá

 • v případě, že má strávník uhrazené stravné, může provádět změny – odhlásit/přihlásit své obědy (děti MŠ – odhlášení celého dne nebo jen odpolední svačiny)

 • nejpozději do 13:30 hodin (pracovních dní) pro následující den, (tj. v PÁ do 13:30 hod na PO, v PO do 13:30 hod na ÚT, atd.)

 

Přihlašování a odhlašování strávníků se stravování v době mimořádného uzavření škol

 • při mimořádném uzavření základních a mateřských škol vyplývající z nařízení vlády ČR v souvislosti s Covid 19., jsou strávníci automaticky odhlášení ode dne uzavření

 • po znovu obnovení provozu budou opět všichni strávníci ke stravování přihlášeni

 • omluvení dítěte/žáka ze stravování z jiného důvodu, proveďte na: https://www.misocz.cz/jidelna/actual/

   

Informační lístky o stavu plateb jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři MŠ

Stravné se platí zálohově. Vyúčtování se provádí na konci školního roku (srpen).

Do evidence strávníků lze nahlédnout u vedoucí školní jídelny p. Zdeňky Málkové v kanceláři MŠ.

S veškerými záležitostmi týkající se školního stravování, se prosím, obracejte na vedoucí školní jídelny Ing. Zdeňku Málkovou

Výše uvedené informace jsou platné od 1. 9. 2023