ÚHRADA STRAVNÉHO

Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 o školním stravování ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb.

Úhrada:

 • Bankovním převodem – je splatná ke 20. dni každého měsíce – trvalý příkaz na 1 měsíc.

 • Hotově – v případě platby v hotovosti je třeba se domluvit individuálně s vedoucí školní jídelny.

Zálohy na stravné a školné zasílejte

na účet 180 133 512/0300 vždy do 20. dne v měsíci.

Ceny stravného od 1. 9. 2021

Kategorie strávníka

přesnídávka

oběd

svačina

MŠ 3 – 6 let

9,– Kč

23,– Kč

9,– Kč

MŠ 7 – 10 let

9,– Kč

26,– Kč

9,– Kč

ZŠ 7 – 10 let

26,– Kč

ZŠ 11 – 14 let

 

30,– Kč

 

Zálohy:

MŠ celodenní/ stravné + školné 820,–Kč, 300,– Kč

1 120,– Kč

MŠ polodenní /stravné + školné 640,–Kč, 200,– Kč

840,– Kč

MŠ předškolní celodenní/ stravné

820,– Kč

MŠ předškolní polodenní/stravné

640,– Kč

MŠ předškolní s odloženou školní docházkou celodenní/ stravné

880,– Kč

MŠ předškolní s odloženou školní docházkou polodenní/ stravné

700,– Kč

Vyúčtování zálohy a vrácení přeplatků se provádí na konci školního roku.

Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 o školním stravování ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb.

Ceny stravného od 1. 9. 2021

MŠ 3 – 6 let: přesnídávka 9,– Kč

oběd 23,– Kč

svačina 9,– Kč

MŠ 7 – 10 let: přesnídávka 9,– Kč

oběd 26,– Kč

svačina 9,– Kč

ZŠ oběd: mladší žáci 7 – 10 let 26,– Kč

starší žáci 11 – 14 let 30,– Kč

Úhrada

 • bankovním převodem na účet 180 133 512/0300, splatný k 20. dni každého měsíce

 • trvalý příkaz na 1 měsíc:

MŠ celodenní stravné + školné 1 120,– Kč

MŠ polodenní – stravné + školné 840,– Kč

MŠ předškolní – stravné celodenní 820,– Kč

MŠ předškolní – stravné polodenní 640,– Kč

MŠ s odloženou školní docházkou celodenní – stravné 880,– Kč

MŠ s odloženou školní docházkou polodenní – stravné 700,– Kč

ZŠ 7 – 10 let 520,– Kč

ZŠ 11-14 let 600,– Kč

Přihlašování a odhlašování obědů

 • žáka ke stravování přihlásí rodiče podáním přihlášky na začátku školního roku

 • uvařené jídlo je určené k okamžité spotřebě a konzumaci ve školní jídelně

 • obědy jsou v systému on-line přednastaveny dle pracovních dnů v měsíci 

 • v době školních prázdnin je oběd automaticky odhlášen

 • odhlášení obědů je třeba uskutečnit nejpozději do 13:30 hod. předchozího pracovního dne  na internetu

 • jestliže žák onemocní a nestačí si oběd odhlásit, může si oběd odebrat do vlastních čistých nádob, ale pouze první den nemoci v době od 11,30 – 12,30 hodin

 • neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd propadá

 

Přihlašování a odhlašování strávníků ze stravování v době mimořádného uzavření škol

 

 • Při mimořádném uzavření základních škol vyplývající z nařízení vlády ČR v souvislosti s Covid 19., jsou strávníci základní školy automaticky odhlášeni ode dne uzavření.

 • Po znovu obnovení provozu budou opět všichni ke stravování přihlášeni.

 

Informační lístky o stavu plateb jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři MŠ.

Stravné se platí zálohově, na konci školního roku se provádí vyúčtování.

Do evidence strávníků lze nahlédnout u vedoucí školní jídelny paní Zdeňky Málkové v kanceláři MŠ.

S veškerými záležitostmi týkající se školního stravování se obracejte na paní vedoucí školní jídelny Ing. Zdeňku Málkovou.