Informace o školním stravování

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že i v době uzavření školy mají žáci, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, možnost odebírat oběd ze ŠJ. Pokud budete mít o tuto službu zájem, je třeba se nahlásit u paní vedoucí školní jídelny Ing. Málkové prostřednictvím emailu: skolnijidelna@zspopice.cz, nejpozději do pondělí 8. 3. 2021 9:00 hod. Pokud bude dostatečný […]