Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 30. 6. 2022 v 16:30 hodin proběhne v budově základní školy společná schůzka s rodiči dětí, které nastoupí od září do 1. třídy. Během společného setkání bude představena třídní učitelka. Zákonní zástupci také získají všechny důležité informace týkající se přípravy na 1. třídu, pomůcek, školní družiny a školní jídelny. 

Vyhodnocení sběru

V týdnu od 23. 5. do 27. 5. jsme pořádali sběr starého papíru, do kterého se aktivně zapojilo celkem 13 žáků ze ZŠ a 5 dětí z MŠ. Celkem se nashromáždilo 760 kilogramů starého papíru, za který jsme utržili 2 128 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity ve prospěch žáků. Všem žákům a rodičům, kteří […]