V prosinci proběhly v naší škole dva projektové dny pro žáky 4. a 5. třídy na téma klima třídy. Zdravé třídní klima je nejefektivnější prevencí sociálně patologických jevů, které se mohou ve školním prostředí objevit, a proto jsme se rozhodli tento program v rámci výuky realizovat. Celý den byl rozdělen na čtyři části (4 vyučovací hodiny).

V první části se žáci společně se svými třídními učiteli podrobněji seznámili se zálibami svých spolužáků. V dalším bloku si žáci společně s učiteli předávali pozitivní zpětnou vazbu, prozkoumali svou komfortní zónu a seznámili se s hranicemi svých spolužáků. Ve třetí části si vyzkoušeli kooperovat v obtížné fyzicky znevýhodněné situaci prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky. Vyvrcholením celého programu bylo vytvoření pamětního listu s kladnými vlastnostmi, které jednotlivým účastníkům přisoudili jejich spolužáci. 

Cílem celého programu bylo prohloubení vzájemných vztahů mezi žáky a jejich třídním učitelem a nastartování efektivní komunikace mezi nimi. Tento cíl se podařilo naplnit a celé dopoledne si všichni užili.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email