V průběhu měsíce září bude upřesněna nabídka zájmových činností.