Vzdělávací program

V úterý 28. 2. 2023 jsme se vydali do Brna, kde nás čekaly výukové programy ve “Středisku ekologické výchovy”, stanoviště Hlídka pod brněnským hradem Špilberk. Prvňáčci absolvovali program s názvem Zimní ptačí svět. Seznámili se s velkým množstvím ptáčků žijících  ve volné přírodě. Mnohé z nich již poznali – např. vlaštovky, jiřičky, sýkorky, vrabce, datly, […]