Školní družina

INFORMACE PRO RODIČE

 • přihlášky do ŠD vyplnit i na zadní straně – odchod žáků
 •  ŠD platby školného – pololetně převodem na bankovní účet nebo hotově do pokladny v MŠ, děti dostanou informaci do notýsku
 • Výše školného ŠD za měsíc:                                                                                                                                                  100 Kč odpolední družina 2x a více za týden do 15:30 hod.

             50 Kč do 13 hod., do 14 hod.

 • platba převodem se stejným variabilním symbolem a pojmenovat Školné ŠD nebo hotově do pokladny školy
 • GDPR, dodatek ke školnímu řádu – mobilní telefony, chytré hodinky
 • akce během roku – děti dostanou hlášenku – vrátit vyplněnou i v případě neúčasti na akci
 • sjednotit odchody žáků vzhledem k činnostem dne 15:15–15:30 hod
 • do ŠD – přezuvky se světlou podrážkou, krabičku papírových kapesníků
 • vhodné oblečení dle počasí, pláštěnku, deštník, v zimě rukavice

                                                   

                  Školní jídelna                   

INFORMACE PRO RODIČE

 Upozorňujeme rodiče žáků, kteří mají zájem o školní stravování od pondělí 4. 9. 2023, aby své děti nahlásili do pátku   1. 9. 2023 do školní jídelny telefonicky nebo emailem: tel. 519 415 554, e-mail: skolnijidelna@zspopice.cz

 • přihlašování a odhlašování obědů žáka ke stravování přihlásí rodiče podáním přihlášky na začátku školního roku
 • uvařené jídlo je určené k okamžité spotřebě a konzumaci ve školní jídelně
 • strava dětí MŠ je v systému on-line přednastavena dle docházky dítěte (celodenní, polodenní) a dle pracovních dnů v měsíci
 • v době školních prázdnin je strava v systému nastavena pouze u dětí, které jsou nahlášeny na prázdninový  provoz (1. tři týdny v červenci), odhlašování strávníků během prázdnin funguje v systému beze změn
 • odhlášení obědů je třeba uskutečnit nejpozději do 13:30 hodin na internetu
 • jestliže žák onemocní a nestačí si oběd odhlásit, může si oběd odebrat do vlastních čistých nádob, ale pouze první den nemoci v době od 11:30 do 12:30 hodin
 • neodhlášený nebo nevyzvednutý oběd propadá
 • v případě, že má strávník uhrazené stravné, může provádět změny – odhlásit/přihlásit své obědy                       (děti MŠ – odhlášení celého dne nebo jen odpolední svačiny) nejpozději do 13:30 hodin (pracovních dní)            pro následující den (tj. v PÁ do 13:30 hod na PO, v PO do 13:30 hod na ÚT, atd.)

Přihlašování a odhlašování strávníků se stravování v době mimořádného uzavření škol

 • při mimořádném uzavření základních a mateřských škol vyplývající z nařízení vlády ČR v souvislosti s Covid 19., jsou strávníci automaticky odhlášení ode dne uzavření
 • po znovu obnovení provozu budou opět všichni strávníci ke stravování přihlášeni
 • omluvení dítěte/žáka ze stravování z jiného důvodu, proveďte na: https://www.misocz.cz/jidelna/actual/
 • informace o kreditu naleznete na výše uvedeném portále
 • informační lístky o stavu plateb jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři MŠ
 • stravné se platí zálohově, na konci školního roku (srpen) se provádí vyúčtování
 • do evidence strávníků lze nahlédnout u vedoucí školní jídelny p. Zdeňky Málkové v kanceláři MŠ

S veškerými záležitostmi týkající se školního stravování, se prosím, obracejte na vedoucí školní jídelny Ing. Zdeňku Málkovou.

Výše uvedené informace jsou platné od 1. 9. 2023

Přihláška ke stravování zde:

http://www.zspopice.cz/wp-content/uploads/2023/09/Prihlaska-ke-stravovani.odt 

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email