Naše škola se v letošním školním roce zapojila do soutěže ve sběru starého papíru, kterou vyhlásila firma Hamburger Recycling. Aktivně se do soutěže zapojilo 18 žáků z MŠ a 8 dětí z MŠ, kteří společně se svými rodiči pravidelně plnili přistavený kontejner v areálu základní školy. Ve školní soutěži byli nejpilnějšími „sběrači“:

Mateřská škola

1. Patricie S. (5 017 kg) , 2. Ema O. (1 507 kg) a 3. Adam D. (962,5 kg)

Základní škola

1. Nela V (1 819 kg), 2. Aneta H. (535 kg) a 3. Petr H. (417 kg)

Těchto šest nejlepších obdrží za své snažení zaslouženou odměnu.

V konkurenci 19 škol jsme se umístili na skvělém 2. místě, za což obdržíme peněžitý dar ve výši 7 000,- Kč. Za nasbíraný papír jsme získali částku 11 410,- Kč, takže celkový finanční profit činí 18 410,- Kč. Tyto finanční zdroje využijeme ve prospěch dětí a žáků v MŠ a ZŠ.

I v kategorii jednotlivců jsme měli svého reprezentanta, protože krásné 2. místo obsadila Patricie S., která dostane od pořádající firmy tablet.

Děkujeme touto cestou všem rodičům, kteří se na sběru aktivně podíleli, čímž nám pomohli získat nečekané finanční zdroje.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email